Medlemskab

Medlemsskab af KDS

Ønsker du/i et medlemsskab af KDS Danmark skal jeres Karate som minimum indeholde følgende:

  • Kata
    • Sammensatte øvelser.
  • Kumite
    • Kamp mellem to eller flere personer indeholdende afstandskamp, nærkamp, gulvkamp.
  • Kumite Gata
    • Kata Bunkai, praktisk og realistisk anvendelse af Kata teknikker som selvforsvar.

Opfylder du KDS Danmarks kriterier for medlemskab, kan Shihankai godkende en associeringsperiode på 2 år. Endelig optagelse besluttes på førstkommende generalforsamling efter associeringsperiodens udløb.

Associerede foreninger / enkeltpersoner kan deltage i alle forbundets aktiviteter, men har ikke repræsentations- og stemmeret på generalforsamlingen.

Foreninger

Indmeldelsesgebyr
800,-
Dækker de udgifter der er forbundet med at få behandlet en ansøgning. Gebyret kan ikke refunderes.
 
Årlig klubkontingent
1.000,-
Kontingentet forfalder til betaling hvert år i januar.
 
½ årlig medlemslicens
100,-
Medlemslicenser for hvert medlem af foreningen fornyes ½ årlig i januar og august.
 

Enkeltpersoner

Indmeldelsesgebyr
400,-
Dækker de udgifter der er forbundet med at få behandlet en ansøgning. Gebyret kan ikke refunderes.
 
Årlig kontingent inkl. medlemslicens
350,-
Kontingentet forfalder til betaling hvert år i januar. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse.
 

Gradueringer

Dangraduering
650,-
Uanset dangrad.
 
Kyugraduering
50,-
Uanset kyugrad.